The School of Play

Playfulness geeft ruimte aan vrije expressie & intuïtieve intelligentie

The school of Play laat je al spelend ervaren hoeveel energie je krijgt van authenticiteit, zelfvertrouwen en zichtbaarheid. Ideaal om in jouw praktijk door te geven met een flinke dosis eigenheid. Wij scheppen tijd en ruimte voor verwondering, het speelse, het onverwachte. Niet om het leven ‘op te leuken’ of het leren ‘te vergemakkelijken’ maar om als mens met volle aandacht en betrokkenheid te verschijnen.

Speelsheid is de bron van creativiteit en verandering

Speelsheid laat je improviseren zonder zelfcensuur

Speelse mensen creëren vanuit moeiteloosheid

Spelen creëert vrijheid om te ontdekken en leren

Spelen verhoogt de productiviteit en betrokkenheid

Een speelse omgeving is onmisbaar voor leren

Een speels milieu is de basis voor creatief innoveren

En als levenshouding leidt het tot een positieve werkmoraal

Maak speelsheid een prioriteit

Wie wenst nu niet het gevoel van vrijheid en walking on sunshine in je lijf? We willen allemaal graag de dag nemen zoals hij komt en wat meer zorgeloosheid. Maar we weten ook dat de toekomst niet voorspelbaar is en dat we nu nog niet weten welke talenten of kennis we over twintig jaar nodig hebben. Hoe behoud je dan het flipflop gevoel als je nog niet weet wat je te wachten staat? Hoe bereid je de jeugd van nu voor op een onbekende toekomst? Hoe maak je zakelijk gezien beslissingen zonder houvast? Dáár gaat mijn werk over. We weten namelijk lang niet alles, maar wel welke vaardigheden nodig zijn om straks vol zelfvertrouwen te floreren in het niet-weten, het (nog) niet-kunnen en onzekerheid. Zodat je met creativiteit en intuïtie als bagage gerust het onbekende aan durft te gaan.

Playfulness als attitude is hiervoor zeer geschikt, omdat spelen als biologische drijfveer al nauw betrokken is bij de menselijke ontwikkeling en intelligentie. Geregeld spelen geeft ons als mens puurheid, openheid, fantasie, frisheid, objectiviteit, speelsheid, luchtigheid en levenslust. Het zorgt niet alleen voor het confetti-effect in je leven, speelsheid vergemakkelijkt ook verandering, transparantie en interactie. Het is niet directief of autoritair, maar schept natuurlijke voorwaarden die samenwerking en gedeeld eigenaarschap stimuleren. Het stimuleert iemands sterke kanten en traint op natuurlijke wijze communicatieve en sociale vaardigheden. Door te spelen leer je jezelf steeds beter kennen en meer waarderen. Speelsheid is daarnaast ook het enige in de wereld wat je kunt leren of nastreven terwijl je tegelijkertijd jezelf steeds minder serieus neemt.

Mensen die playful in het leven staan stralen. Problemen leiden bij hen niet tot oplossingen maar tot wezenlijke verandering, vanuit verbinding met zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Of anders gezegd: playfulness is de beste (en leukste) manier om te leven en werken in de onzekere, complexe en snel veranderende wereld waarin we leven.

Onze opleidingen verblijden, verwonderen en raken. Ze leiden niet naar een eindpunt maar juist telkens weer naar een nieuw begin. Expliciet gaan we in diverse programma’s aan de slag met het ontsluiten van creativiteit en eigenheid, het aanwakkeren van flow en het kweken van lefspieren. Impliciet gaan we aan de slag met de paradox van playfulness, de magie van het leven en de manier van ‘zijn’ die dit met zich meebrengt. Een manier van zijn die je o.a. kunt leren middels improvisatie, creatief schrijven en expressie. Zodat niet alleen jij maar iedereen met wie je werkt de speelse versie van zichzelf wakker kust. Doe je mee?

You don’t have to play to be playful. You don’t need toys or games or costumes or joke books. But you do have to be open, vulnerable, you do have to let go… Playfulness is all about being vulnerable, responsive, yielding to the moment… You are loose. Responsive. Present. You have to be present to enjoy the sunrise, to delight in the light of your child’s delight, because otherwise you simply aren’t there to catch it. It goes by you as if it and you aren’t even there.”- Bernie DeKoven