The School of Play

Serieusheid is veel te saai voor de speelse menselijke conditie

Het is niet moeilijk om speels te zijn, het lastigste is de kans te herkennen en het dapperste de uitnodiging te accepteren.

Speelsheid is de bron van creativiteit en verandering

Speelse mensen zijn meer gefocust en flexibel

Spelen verhoogt de productiviteit en betrokkenheid

Een speelse omgeving is onmisbaar voor leren

Een speels milieu is de basis voor creatief innoveren

En als levenshouding leidt het tot een positieve werkmoraal

Maak spelen een prioriteit

Het pad van playfulness volgen is simpelweg de kortste weg naar geluk. Dat voel je. En anderen zien het. Het is daar waar het leven ‘is’. Dat heeft niets met activiteiten of emoties te maken, het geheim van het universum is eerder te vinden in termen van vibratie of energie.

Playfulness gaat over aanwezigheid in het moment en ‘ja zeggen’ tegen wat zich aandient. Anders gezegd: het is de beste manier om te leven en werken in de onzekere, complexe en snel veranderende wereld waarin we leven. Problemen leiden zo niet langer tot oplossingen maar tot wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf, anderen en de wereld om je heen.

Een speelse levenshouding geeft hiervoor genoeg inspiratie, omdat je hierin altijd schakelt tussen creativiteit en mogelijkheid. Tussen focus en flexibiliteit. Tussen je eigen inbreng en dat van de ander. Tussen doorgaan of iets nieuws beginnen. En het is het enige in de wereld wat je kunt leren of nastreven terwijl je tegelijkertijd jezelf steeds minder serieus neemt.

Expliciet gaan we in diverse programma’s aan de slag met het ontsluiten van creativiteit en eigenheid, het aanwakkeren van flow en natuurlijk het kweken van lefspieren. Impliciet gaan we aan de slag met de paradox van playfulness en de manier van ‘zijn’ die dit met zich meebrengt. Een manier van zijn die je alleen kunt leren middels improvisatie, creatief schrijven en expressie. Bij The School of Play leer je daarnaast ook hoe je dit daarna met anderen kunt doen. 

Ik (Xandra) werk graag met dappere dodo’s en no drama lama’s. Mensen die de magie van het leven zien en met hun drive en ‘zijn’ een positieve impact creëren in de samenleving. Flexibel. Falend. Los. Aanwezig. Waarachtig. Vrij. Klinkt dit tof? Kies op de link hieronder om mijn aanbod te ontdekken.