Tijd voor Eigenheid!

In dit individuele afstudeertraject toon je aan hoe je een speelse mindset bent gaan omarmen en in staat bent de ander in een playful staat van zijn te brengen welke leidt tot innovatie, groei en ontwikkeling. En dat doe je helemaal op jouw eigen manier. Let’s have fun =)

Expliciet ben je in de opleiding aan de slag gegaan met het ontsluiten van eigenheid en het aanwakkeren van flow. Impliciet met de paradox van playfulness en de manier van ‚Äėzijn‚Äô die dit met zich meebrengt. Een manier van zijn die je o.a. kunt leren door helemaal in het hier-en-nu te zijn, door te improviseren en intu√Įtief expressie te geven aan jezelf op dat moment. Na twee jaar studeren aan de deeltijdopleiding Vakspecialist Playfulness heb jij hierdoor het gevoel van een kind in een snoepwinkel. Je bubbelt. Je bruist. Je wilt aan de slag. Laat de toekomst maar komen. Jij bent er klaar voor!

Diplomeringstraject

Ter afronding van de opleiding ga je aan de slag met jouw eigen doelgroep. Eerst explorerend en experimenterend, daarna begeleidt mensen je mensen op volwaardige wijze individueel en in groepsverband, als trainer, coach, wegwijzer, moedleverancier, lefgozer, pretgiechelaar of hoe je jezelf dan ook maar wilt noemen. In een afsluitend interview formuleer je jouw visie op (het belang van) playfulness. De voorbereiding en uitvoering hiervan zal in totaal 50 uur studietijd in beslag nemen. 

Je kunt je eigen vorm kiezen of de standaard versie volgen. Daarbij ga je als eerste met minimaal vier proefklanten aan de slag. Je ontdekt samen met hen waar ze graag meer speelsheid willen toelaten in hun leven  en kiest de oefeningen/interventies. Achteraf schrijf je een reflectieverslag over jullie gezamelijke ontdekkingsreis. het is ook mogelijk als co-trainer stage te lopen in deze opleiding. 

Daarnaast wordt er ook van je verwacht dat je twee groepsactiviteiten van (minimaal) een uur begeleidt. Je kiest hiervoor zelf een doelgroep, een plaats en tijd en oefeningen. Hierbij hoort een trainingsvoorbereiding met onderbouwing van de door jou gemaakte keuzes waarbij je gebruik maakt van de onderdelen van de toolbox. Jij bent in staat het belang uit te leggen en deelnemers dit te laten ervaren tijdens het spelen.

Als laatste onderdeel ga ik je interviewen over jouw kijk op playfulness. Deze video zal worden opgenomen. Om je hier goed op voor te bereiden lees je enkele boeken, wetenschappelijke artikelen of volg je online webinars over dit onderwerp. Doordat je jouw richting hierin kiest, die past bij je toekomstige ontwikkeling en doelgroep, kun je jezelf letterlijk neerzetten als vakspecialist.

Beroepsperspectief

Playfulness draagt als levenshouding bij aan (het bevorderen van) de autonomie, authenticiteit en flexibiliteit. Het levert een manier van ‘zijn’ welke wordt gekenmerkt door nieuwsgierigheid, spontaniteit, plezier, gevoel voor humor en creativiteit.¬†Deze houding strekt zich uit over alle levenssituaties en verandert de manier waarop mensen situaties waarnemen, evalueren en benaderen.¬†Speelsheid stelt iemand in staat afstand te nemen van situaties en deze met een open geest te benaderen. Hierdoor kunnen ze tot originele oplossingen voor problemen komen, moeilijkheden het hoofd bieden en mislukkingen ¬†accepteren.

In de opleiding word je voorbereid op het beroep van begeleider, zowel individueel (coach) als groepsgewijs (trainer). De vakspecialist als begeleider signaleert en analyseert ontwikkelingsvragen op het gebied van emotionele veerkracht, geeft een klimaat vorm dat ontwikkelingskansen biedt en werkt individueel en/of groepsgewijs ontwikkelingsgericht. De rol van de vakspecialist als expert is gelegen in het scheppen van voorwaarden voor ontwikkeling binnen instellingen en organisaties en het samenwerken met collega’s. Begeleiding/advies over ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid kan voorkomen waarbij innovatieve werkwijzen worden gehanteerd. 

Kinderen
Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen vooral spelenderwijs leren. Ze ontwikkelen door te spelen sociale vaardigheden, fysieke coördinatie en cognitief begrip van hun omgeving. Meer spelen op de basisschool wordt dan ook door veel professionals aangeraden. Ook vanuit de leraar-leerling verhouding is dit aan te raden. Het verandert deze namelijk van autoriteit naar gedeelde ontdekkingen. Een playful leeromgeving biedt daarom een praktische, effectieve en stimulerende benadering van lesgeven die de leeromgeving transformeert voor alle kinderen in de klas.

Jongeren
Playfulness bevordert het leerproces door middel van het stimuleren van zowel een groeimindset als de creatieve processen in het brein. Playfulness leert studenten echt om authentieke zelfexpressie in te zetten als tegenwicht voor negatieve groepsdruk en maatschappelijke verwachtingen. Het geeft zo een kans diversiteit tussen leerlingen te waarderen en daarmee zichzelf te zijn. Bovendien bevordert het ’t maken van passende keuzes bij hun persoonlijkheid en toekomstwensen.

Volwassenen
Een playful levens- en werkhouding stelt volwassenen in staat afstand te nemen van anderen, van situaties en van conventies om situaties met een open geest te benaderen om originele oplossingen voor problemen te vinden, moeilijkheden het hoofd te bieden en mislukking te accepteren.¬†Playfulness bevordert in volwassenen het gevoel van competentie, autonomie en verbinding bij volwassenen. Daarnaast bevordert het een proactieve levenshouding. De snelle aard van improvisatie biedt daarnaast zowel inspiratie als ook een uitstekende creatieve uitlaatklep voor veel hoogbegaafde volwassenen en prikkelzoekende HSP’er.

Ondernemers
Playfulness leert mensen die een onderneming starten of deze willen laten groeien hoe ze kunnen luisteren naar de wijsheid van hun lichaam in het maken van keuzes die hun toekomst (en die van anderen) zullen bepalen. Door het trainen van de verbeelding ontwikkelt ook de schrijf-, spreek- en creatieve zelfexpressie. Playfulness gaat zo hand in hand met storytelling waardoor het vertellen van (business-)verhalen een stuk gemakkelijker gaat.

Behandeling & (jeugd-)zorg
Playfulness bevordert, tezamen met een positief psychologische insteek het welbevinden en de autonomie van de cli√ęnt. Door embodiment en beweging wordt energie gecre√ęerd en vrijgegeven. Dit vergroot de veiligheid, aandacht en motivatie om het leven te aanvaarden en transformeren. Middels een playful behandelinsteek vergroot je de draagkracht van de ander op speelse wijze en ben je in staat op effectieve wijze ervaringsgerichte interventies toe te voegen aan je reeds bestaande toolbox.

Organisaties/ bedrijven
Het is mogelijk de tools to play in te zetten als gereedschapskist binnen het bedrijfsleven. Dit vermindert stress, verbetert samenwerking en bevorderd creativiteit en productiviteit. Een playful levensinstelling geeft de mogelijkheid om met een frisse blik naar dezelfde informatie te kijken. Verbeeldende playfulness vormt zo de kern van innovatie, verbetering, wetenschap en kunst.

Prijs en meer…

Data /tijden afstudeertraject
Het is mogelijk het afstudeertraject te starten tijdens of na het tweede lesjaar, afhankelijk of je reeds werkt als coach/trainer of dit geheel nieuw voor je is. Voor het afronden van de opleiding word je gevraagd een viertal klanten te coachen, twee trainingen te geven en een interview af te leggen waarin je jouw visie op playfulness weergeeft. Stagelopen in de Vakspecialist opleiding is ook mogelijk. De voorbereiding en uitvoering zal in totaal 50 uur studietijd kosten. Je kunt zelf in je agenda inplannen wanneer je dit het beste uitkomt. Begeleiding en het afnemen van het afsluitende interview wordt in overleg gepland.

Prijs afstudeertraject
Deelnamekosten aan het afstudeertraject is ‚ā¨385,- ¬†voor studenten die gestart zijn voor september ’21.¬†Studenten vanaf deze datum betalen ‚ā¨585,- Dit is inclusief interview en diploma Vakspecialist Playfulness.

Aanvullend kun je individuele supervisie aanvragen. (125 euro per uur). Just let me know when you need some more juice! 

Richt jij je op hoogsensitieve of begaafde kinderen, jongeren of volwassenen? Dan heb ik goed nieuws voor je. Vanaf 2023 komt er een zelfstudiemodule beschikbaar die wetenschappelijke inzichten combineert met de noodzaak voor een playful levensinstelling.

The School of Play is dankzij een positieve toetsing door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) waardoor onze diensten zijn vrijgesteld van BTW-heffing. De kosten zijnop te geven als bedrijfsinvestering.

Waar wil jij je specifiek op richten?

* co-creatie bevorderen
* verandering bewerkstelligen
* verbeeldingskracht voeden
* werken vanuit essentie
* creativiteit bevorderen
* meer levensenergie ervaren
* storytelling inzetten
* bevorderen groeimindset
* werken met pos. psychologie
* bevorderen van flow
* de moed om te falen
* het lef om te stralen!