Meditatie in beweging

Meditatie in beweging

Meditatie wordt vaak gezien als een manier om minder last te hebben van stress, als techniek om meer gefocust en effectiever in het leven te kunnen staan. Het wordt als het ware ingezet om onszelf, ons lichaam en onze ervaring te leren beheersen. En het werkt! Niet...
Spel vanuit taalkundig perspectief

Spel vanuit taalkundig perspectief

In de oorspronkelijke betekenis van het woord spel komt ‘vrijheid’ en ‘doen alsof’ veelvuldig voor. We zien dit nog in ons taalgebruik wanneer we spreken over ‘vrij spel hebben’, ‘iets klaar spelen’ of ‘er is iets in het spel’. De verwijzing naar vrijheid of...
Lof der zelfreflectie!

Lof der zelfreflectie!

Mijn loopbaan als Pabo docent was kort. Na een eerste module waarbij ik als extern docent werd ingezet ben ik niet meer teruggevraagd. De reden was simpelweg dat ik te hoge eisen aan de leerlingen stelde. “De gemiddelde student van negentien is nu eenmaal nog...
Houd je kanaal open

Houd je kanaal open

Wie is er nu? De vraag van de docent voelt als ‘voor mij’ en zonder na te denken steek ik mijn hand op. De oefening is simpel: kijk in je kamer en stel je voor dat je iets ziet waar je enorm van geniet. Dan kom je op met de intentie dit wonder met ons te...