Moed om te Falen Licentiehouders

Hier volgt een lijst met gecertificeerde De Moed om te Falen trainers. Alle trainers hebben de achtdaagse train-de-trainer opleiding gevolgd, gericht op het aanleveren van een groeimindset (m.n. ook bij hoogsensitieve en hoogbegaafde mensen). Met de licentie die zij ontvingen zijn ze in staat om onafhankelijk van het opleidingsinstituut trainingen te verzorgen voor kinderen, jongeren of volwassenen. Deelnemers aan een De Moed om te Falen-groep krijgen de kans om hun moed en sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen op het tempo en de manier waarop dat het beste past.

Per trainer zijn de belangrijke, aanvullende specificaties of doelgroepen vermeld. De trainers fungeren onafhankelijk van het opleidingsinstituut. Wij hebben hier geen invloed of controle op en kunnen de kwaliteit niet waarborgen. We raden scholen of ouders aan om te controleren of de MotF trainer een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overhandigen en adviseren om te kiezen voor een trainer met een bevoegdheid om te werken met kinderen en/of jongeren (leerkracht, psycholoog etc.). voor volwassen geldt als belangrijkste criteria dat men zich veilig en geborgen mag voelen bij de trainer zodat openbloeien mogelijk is. 

Deze de Moed om te Falen trainers hebben we ook nog opgeleid: Martine Brussee-Gilde / Erika Götzke / Marinet Antonides / Jelly Roose / Truus van der Wal / Fleur van Riel / Nicole Kamphuis / Debby van Dijk / Lisette van Oorschot / Pascale van Zantvliet / Brenda Schurer en Bianca Kuijpers. Zij zetten de Moed om te Falen in binnen werk en leven maar bieden geen actief (groeps-)aanbod op dit moment.