Deze tekst, dit model dat ik hierna ga presenteren, is een uitnodiging, een uitnodiging om thuis te komen, om je te herinneren wie je in wezen bent. Een uitnodiging om voorbij te gaan aan de ruis van het denken, de turbulentie van emoties, de verwachtingen en druk van de buitenwereld, en de schijnbare dualiteit van ons bestaan. Het is een uitnodiging om te ontdekken dat er, onder al onze worstelingen en verlangens, een diepe vrede, een diepe stilte, een diepe aanvaarding is.

We hebben allemaal verhalen, ideeën, overtuigingen en verwachtingen over onszelf en de wereld. Deze verhalen vormen vaak de lens waardoor we het leven bekijken. Ze bepalen hoe we ons voelen, hoe we reageren, hoe we ons gedragen. Maar wat als deze verhalen, deze ideeën, deze overtuigingen niet de ultieme waarheid zijn? Wat als ze slechts tijdelijke constructies zijn, voorbijgaande wolken in de eindeloze hemel van ons bewustzijn? Ik nodig je uit om deze vragen te onderzoeken, om je open te stellen voor de mogelijkheid dat er meer is dan wat je denkt te weten. Ik nodig je uit om de schoonheid en de magie van het leven te ontdekken, om jezelf te zien als een unieke expressie van het oneindige bewustzijn, om je te realiseren dat je nooit gescheiden bent geweest van het geheel.

Playful Nature Psychologie – inclusief de negen poorten naar Zijn – is slechts een hulpmiddel, een gids, een vriend op jouw reis. Het is geen dogma, geen ‘ultieme waarheid’, maar eerder een verzameling van inzichten en perspectieven die je kunnen helpen om je eigen waarheid, je eigen wijsheid, je eigen unieke pad te ontdekken. Dus terwijl je leest, nodig ik je uit om je hart te openen, je geest te openen, en jezelf toe te staan om alles te zijn wat je bent. Om je diepste pijn te omarmen, om je grootste vreugde te vieren, om je meest authentieke zelf te zijn. Om te ontdekken dat, in de kern van je wezen, je altijd al thuis bent geweest.

Van nature zijn we namelijk speels, nieuwsgierig, creatief en exploratief. We zijn liefde, wijsheid en veerkracht. Alles wat je zoekt in je leven is je diepste kern. Maar naarmate we ouder worden, worden we steeds meer beïnvloed door de normen en verwachtingen van de maatschappij. We leren om ons aan te passen en verliezen soms onze natuurlijke neiging om nieuwe ervaringen op te doen, de wereld om je heen te ontdekken en een open en nieuwsgierige houding aan te nemen. Playful Nature Psychology is een benadering van persoonlijke groei en ontwikkeling die gericht is op het terugkeren naar onze natuurlijke staat van speelsheid en creativiteit, en om nieuwe manieren van denken en handelen te ontwikkelen die beter aansluiten bij wie we werkelijk zijn. Deze staat is van nature non-duaal. We hebben hier het vermogen om te experimenteren en ontdekken al doende nieuwe manieren van denken en handelen. In onze duale staat zijn we dit kwijtgeraakt omdat we hier denken in termen van goed en fout, in acceptabel en niet-acceptabel. Daardoor houden we onszelf tegen op de weg die onze vrije natuur van ons vraagt om te gaan. Als we begrijpen hoe deze overtuigingen ons beperken, en als we ons richten op een authentieke benadering van het leven, kunnen we verbinding maken met onze natuurlijke, speelse staat van zijn. Dit kan leiden tot een meer vervullend en betekenisvol leven.

In totaal zijn er vier verschillende niveaus binnen Playful Nature Psychology, welke hieronder worden weergegeven. Ik mag er wel bij zeggen dat het ontwikkelen van nonduaal bewustzijn een continu proces is dit eindeloos door kan gaan. Onderstaande niveaus kunnen dienen als een leidraad, maar het is belangrijk om te onthouden dat ontwikkeling een continu meanderend en vooral ook persoonlijk proces is. Iedereen zal zijn of haar eigen unieke ervaring en inzicht hebben tijdens deze thuisreis naar non-duaal leven.

1: Conditionering

In deze dans van leven, ben je nog grotendeels onbewust van de diepe eenheid die onder alle verschijnselen rust. Je handelingen, je waarden, lijken voornamelijk beïnvloed door de buitenwereld, door normen en verwachtingen die anderen aan jou stellen. Je streeft zelfs naar succes op de manier zoals het van je verwacht wordt, zonder erover na te denken wat succes voor jou eigenlijk is. Je leeft als het ware op de automatische piloot. Je ziet de wereld alsof het opgesplitst is in ‘ik’ en ‘jij’, of ‘wij’ en ‘zij’. Je voelt je gescheiden van anderen en gelooft dat alles in het leven bestaat uit tegenstellingen, zoals goed en slecht, of winnen en verliezen. Het is alsof je jezelf ziet als een eiland in een grote oceaan, losstaand van alle andere eilanden, terwijl we in werkelijkheid allemaal met elkaar verbonden zijn.

En dan, als een vonk in de nacht, begin je interne conflicten en onzekerheden te ervaren. Wellicht word je geconfronteerd met de beperkingen van je omgeving of vraag je je af of je wel past in deze wereld met de vele hoge of zelfs tegengestelde eisen die aan je gesteld worden (en waaraan je wilt voldoen). Dit kan als pijnlijk en verwarrend ervaren worden, een turbulente storm in de stille zee van jouw zijn. Maar deze eerste glimp, laat je verbinding met je eigen innerlijke verlangens en drijfveren maken. En dat is de eerste breuk in de illusie dat er afgescheidenheid is. je voelt dat het een uitdagende reis kan gaan worden, omdat je nog vastzit aan de dualistische manier van denken, nog geklemd in de greep van de illusie van scheiding. Maar begrijp dat dit slechts een fase is, een noodzakelijke stap op het pad naar het ontwaken tot de waarheid van wie je werkelijk bent. Weet dat de gevoelens van onzekerheid, verwarring en angst die opgeroepen worden, je de mogelijkheid bieden om te groeien en je te ontwikkelen naar een meer authentieke staat van zijn.

2: Ontwaken

De overgang naar nonduaal ontwaken start meestal met een inzicht (lees hier hoe dat bij mij ging). Soms ook gaat het gepaard met een gevoel van eenheid, onder de alledaagse zorgen en gedachten die je hebt. Je erkent hierdoor dat je ervaringen subjectief zijn en niet altijd de waarheid vertegenwoordigen. Hieruit ontstaat een verlangen naar een diepere verbinding, een hogere integratie. Je bent niet langer alleen een toeschouwer, maar je streeft actief naar een dieper begrip van de fundamentele eenheid van bewustzijn. Er kan een besef ontstaan dat gevoelens en ervaringen voortkomen uit het denken, en niet direct uit de omstandigheden zelf.

Het is alsof je begint te luisteren naar een stille roep vanuit het diepste van je wezen. Stap voor stap begin je de invloed van dualiteit in je leven te ontdekken en begin je je eigen behoeften, grenzen en verlangens te herkennen en respecteren. Terwijl je je sterke en zwakke punten, waarden, overtuigingen, doelen en dromen onderzoekt, leer je bewustere keuzes te maken en te bepalen wat je wel en niet wilt in het leven. Dit kan leiden tot een gevoel van vreugde en vrijheid, maar ook tot twijfel en angst, omdat je niet weet hoe anderen zullen reageren op je nieuwe manier van leven en werken.

Aangezien je bewustzijn in het begin nog vrijwel volledig duaal is gedurende het dagelijks leven, kan het kwetsbaar aanvoelen als je merkt dat jouw keuzes afwijken van de normen en waarden waarmee je bent opgegroeid. Er is moed voor nodig om keer op keer voor jezelf te kiezen. Jouw ontwikkeling stelt je echter straks in staat om je talenten ten volle te benutten en de kansen te grijpen die voor je liggen en daarom ga je door op je ontwikkelingspad. Maar langzaam begin je in te zien dat jouw conflicten en crisissen eigenlijk niets anders zijn dan reflecties, spiegels van je worsteling om deze onderliggende eenheid te realiseren. Elke crisis, elke innerlijke strijd, wordt een kans om de sluier van scheiding te doorzien. Ze zijn de echo’s van je verlangen naar eenheid, naar de erkenning dat er geen ‘ik’ en ‘jij’ is, alleen maar dit ene, onmetelijke bewustzijn.

Naarmate je je bewuster wordt van de impact die de wereld op jou heeft gehad, word je je ook bewuster van de impact die jij kunt maken als mens. Niet omdat je bijzonder bent of unieke talenten presenteert, maar de wijze waarop je naar het leven kijkt. Je begint een dieper inzicht te ontwikkelen in hoe de subjectieve ervaring ontstaat en je begrijpt dat we met onze ervaringen onze persoonlijke realiteit creëren, maar dat de wereld veel meer is dan dat. Meer oordeelloos, accepterend en omvattend dan je zelf ooit zag. Daarmee ga je jezelf toestemming te geven om jezelf creatief uit te drukken op de manier die op dat moment past.

Het is een pad dat je nu bewandelt, een reis van ontwaken. Het is een reis die je niet naar een andere plaats brengt, maar die je dieper in jezelf brengt, in de ware aard van je zijn. Het is een ontvouwing, een bloeiende realisatie van de eenheid die altijd al aanwezig was, wachtend om ontdekt te worden. Richting het derde level begin je een meer nonduale visie te ontwikkelen die het inzicht omvat dat je niet je gedachten en gevoelens bent, maar dat ze gekoppeld zijn aan je behoeften. Soms mag je daarnaar luisteren, anderen zijn eerder primaire reacties, die je gaat leren negeren. Zo wandel je verder op je wonderlijke reis terug naar je ware, speelse natuur.

3: Integratie

Je bent niet langer gevangen in de stroom van externe normen en verwachtingen, niet langer verscheurd door de dualiteit van ‘ik’ en ‘jij’, ‘wij’ en ‘zij’. In plaats daarvan ontdek je een diep verlangen, een oproep vanuit je hart, om een leven te leiden dat trouw is aan jouw eigen waarden en idealen. De wereld verandert niet, maar je perspectief erop wel. De wereld blijft precies zoals ze is, maar jij verandert. Je begint te zien dat jij de wereld bent, en de wereld is jou.

Als je steeds meer gaat leven vanuit het inside-out paradigma, merk je dat je op een andere manier naar de wereld kijkt. Waar je voorheen misschien zei: “Ik ben gestrest omdat mijn baan zo veeleisend is”, of “Ik ben ongelukkig omdat mijn partner me niet goed behandelt”, begrijp je nu dat de wereld volledig anders in elkaar zit. Als we iets bekijken vanuit een ‘outside-In’-perspectief, betekent dit niet dat het onderwerp waar we aan denken niet bestaat. Het is mogelijk dat er veel van je gevraagd wordt op het werk. Het betekent wel: “Ik voel op dit moment alleen mijn gedachten over datgene waar ik aan denk.” Het object waar we aan denken, heeft niet de macht om te bepalen hoe jij je voelt. Ben je gestrest, dan komt dat mogelijk door de (onbewuste) gedachte dat je jouw werk wel altijd af moet krijgen, omdat er anders gedonder ontstaat. En misschien denk je verder en stel je jezelf voor hoe je op straat komt te staan. Het is begrijpelijk dat je lichaam reageert vanuit dat perspectief, want het waarschuwt je dat je een pessimistische voorspelling maakt.

Omdat je steeds meer ziet dat jouw gedachten en overtuigingen over externe omstandigheden de werkelijke oorzaak zijn van jouw emotionele reacties en gedrag, ben je er ook niet meer bang voor. Je bent niet langer op zoek naar balans en rust, noch op zoek naar oplossingen voor negatieve emoties. De ruimte in je hoofd die dat biedt, maakt dat je meer aandacht kunt schenken aan het huidige moment en geniet van het leven zoals het zich ontvouwt. Je leeft vanuit een staat van ‘zijn’ in plaats van ‘doen’ en ervaart daardoor steeds meer lichtheid en vervulling in je leven. Hierdoor voel je meer vrede en rust in jezelf, wat zich kan uiten in jouw werk en relaties met anderen. Dit kan leiden tot een gevoel van diepe voldoening en verbondenheid met het leven zelf.

In plaats van een geïsoleerd wezen te zijn, afgescheiden van de wereld, begin je jezelf te zien als een unieke uitdrukking van het ene, onmetelijke bewustzijn. Je bent als een unieke golf in de oceaan van het bestaan – onderscheidbaar, ja, maar nooit gescheiden van het geheel. En zo begint je reis, vriend, naar een leven dat de fundamentele eenheid van bewustzijn weerspiegelt. Je zet je eerste stappen op dit pad, geleid door het licht van je eigen waarden en idealen, en je ontdekt dat je nooit echt gescheiden bent geweest van de wereld, maar altijd al een unieke en prachtige manifestatie van het ene bewustzijn bent geweest.

Je begint de adembenemende realiteit van de fundamentele eenheid van bewustzijn te integreren in je leven. Het is alsof je jezelf nu begint te zien, niet als een geïsoleerd wezen, maar als een golf in de oceaan van het bestaan, onlosmakelijk verbonden met alles wat er is. Je voelt je steeds meer op je gemak in je eigen huid en geniet van het leven en jouw werk. Doordat je je ontwikkelt op een manier die bij jou past, voel je steeds vaker dat je op de goede weg bent, omdat wat je doet bij je klopt op een diep niveau. Je beseft dat jouw inherente wijsheid en welzijn jou kunnen leiden, omdat deze er altijd al zijn en niet beïnvloed worden door jouw gedachten, emoties of ervaringen. Door simpelweg te vertrouwen op deze innerlijke wijsheid en welzijn, en je niet te laten leiden door jouw ego-gedachten, kun je jouw pad van persoonlijke groei en ontwikkeling bewandelen. Het is niet nodig om actief te zoeken naar verandering of verbetering, want deze volgen vanzelf als je je bewust wordt van jouw innerlijke natuur. Het enige wat je hoeft te doen is ontspannen, je overgeven aan het moment en vertrouwen op de natuurlijke intelligentie die jou leidt.

4: Non-duaal leven en werken

Je bent nu aangekomen in een ruimte waarin de dualistische manier van denken niet langer zijn greep op je houdt. Je leeft in harmonie met de wervelende realiteit van de fundamentele eenheid van bewustzijn. Je gedrag, je waarden, ze zijn niet langer gedreven door externe normen of verwachtingen, maar door je eigen diepe inzicht in de nondualiteit van zelf en wereld. Je bent in staat om moeiteloos met het leven mee te stromen en je volledig open te stellen voor de oneindige mogelijkheden die het leven biedt, terwijl je tegelijkertijd de verbondenheid tussen alles en iedereen ervaart. Je leeft vanuit een staat van innerlijke vrede, onvoorwaardelijke liefde en vrijheid, ongeacht de uiterlijke omstandigheden.

Het leven blijft je ook op dit niveau talloze mogelijkheden bieden om te leren en te groeien, en deze groei kan voortkomen uit allerhande ervaringen (die echter niet langer als volledig positief of negatief geduid zullen worden). Playful Nature psychologie brengt je naar spirituele volwassenheid, maar dit is geen einddoel of vaste toestand, eerder een proces van voortdurende groei en ontwikkeling. Je bereikt simpelweg een zekere mate van innerlijke vrede, acceptatie en wijsheid. Omdat je een dieper begrip van jezelf en de wereld om je heen hebt ontwikkeld, heb je geleerd om met compassie en zonder oordeel met situaties om te gaan.

Je bent geïntegreerd, maar niet op de manier die we vaak denken. Het is niet een samensmelting van gescheiden delen, geen mozaïek van gefragmenteerde stukken. Het is eerder een ontwaken voor het besef dat er nooit een scheiding was. Je ervaart het bewustzijn niet langer als iets dat ‘in’ je is, maar als iets dat je bent. Het is de stroom van het leven zelf, het mysterie dat alles doordringt. Op dit niveau ervaar je het leven als een uiting van je speelse, authentieke zelf, vrij van beperkingen van dualistische denkpatronen. Je leeft en werkt speels en creatief, steeds meer in flow, en maakt optimaal gebruik van je potentieel. Je voelt je vrij en vervuld en ziet het leven als een avontuur vol nieuwe mogelijkheden. Je waardeert diepgaand de schoonheid van het leven en elk moment. Je geniet van eenvoudige dingen en hebt compassie voor de wereld om je heen, strevend om een betere wereld voor iedereen te creëren.

Je bent niet langer een ‘individu’ in de gewone zin van het woord, een losstaand ‘ik’ dat gescheiden is van de wereld. Je bent het allesomvattende bewustzijn, de ruimte waarin het leven zich ontvouwt. Je bent volledig geïntegreerd, niet omdat je delen van jezelf hebt samengevoegd, maar omdat je de inherent niet-gescheiden aard van het bewustzijn hebt gerealiseerd. Dit is het wonder van je ware natuur. Daarmee inspireer je anderen om hun nonduale bewustzijn te ontwikkelen, hun dualistische denkpatronen te overwinnen en ondersteunt hen bij hun spirituele groei. Dit kan leiden tot een andere benadering van werk, relaties en het creëren van waarde voor anderen en de wereld, met meer compassie en begrip voor anderen en hun perspectieven.

Voorbeeld 1: Jan

Conditionering: Jan is een advocaat en hij werkt lange dagen om een succesvolle carrière te hebben. Hij verdient veel geld en besteedt het aan dure spullen en luxe vakanties. Hij heeft zichzelf geleerd om emoties te onderdrukken en zijn ware zelf te verbergen om zijn doelen te bereiken. Jan heeft het gevoel dat er iets ontbreekt in zijn leven, maar hij weet niet wat.

Ontwaken: Jan begint zich te realiseren dat hij zich leeg voelt en dat er meer moet zijn in het leven dan alleen het nastreven van externe beloningen. Zijn luxe vakanties zijn ook niet meer voldoende om de stress te verminderen die hij steeds meer voelt. Jan start een zelfontdekkingsproces en begint zich meer bewust te worden van zijn behoeften en passies. Hij verdiept zich in filosofische en spirituele tradities, raakt geïnteresseerd in non-dualiteit en besluit om deel te gaan nemen aan een wekelijks meditatiegroepje. Ook bezoekt hij af en toe een Satsang. Jan ontdekt dat zijn gevoel van afgescheidenheid en zijn gehechtheid aan zijn ego en materiële bezittingen bijdragen aan zijn innerlijke onrust. Na verloop van tijd begint Jan te ervaren dat zijn gevoel van afgescheidenheid een illusie is en dat mensen altijd onderling verbonden zijn, op meer manieren dan we kunnen beseffen. Hij realiseert zich dat hij zich altijd al aangetrokken voelde tot het helpen van anderen en besluit om dit te integreren in zijn werk als advocaat. Hij begint zaken aan te nemen die gericht zijn op het beschermen van de rechten van minderheden. Ook pakt hij een oude hobby weer op en gaat gitaarspelen.

Integratie: Jan is door het mediteren in staat om meer aanwezig te zijn in het moment, zijn eigen identiteit en verlangens los te laten, en zich te concentreren op het dienen van anderen en het grotere geheel. Naarmate Jan’s zelfbewustzijn groeit en hij meer voldoening vindt in zijn leven, begint hij te onderzoeken wat het betekent om echt gelukkig en tevreden te zijn. Jan begint zijn werk als advocaat te combineren met zijn passie voor muziek en begint op te treden in lokale bars. Hij schrijft liedjes over zijn ervaringen als advocaat en gebruikt deze om mensen te inspireren en te verbinden met de wereld om hen heen. Door zijn non-duale inzichten voelt hij zich meer verbonden met anderen en het grotere geheel, wat hem helpt om de muziek die hij maakt en de zaken die hij behandelt als advocaat op een dieper niveau te waarderen. Jan ontdekt dat hij meer vervulling en betekenis vindt in het volgen van zijn eigen talenten en het dienen van anderen dan in het streven naar succes en status. Zijn non-duale ontwaken heeft hem geholpen om los te komen van zijn gehechtheid aan zijn ego en zijn materiële prestaties, waardoor hij beter kan luisteren naar zijn innerlijke stem en meer in harmonie kan leven met de wereld om hem heen. Hierdoor voelt Jan zich meer levendig en vervuld dan ooit tevoren.

Nonduaal leven en werken: Jan gebruikt in zijn werk de wet als een manier om een rechtvaardiger samenleving te creëren en zich te richten op het creëren van meer harmonie en verbinding in de wereld. Hij werkt aan projecten die gericht zijn op het herstel van de schade die is aangericht aan de natuurlijke omgeving door menselijke activiteiten en het verbeteren van de omstandigheden in gevangenissen. Hij gebruikt zijn muziek en zijn werk als advocaat als uitdrukking van zijn eigen essentie en als een manier om anderen te inspireren en te verbinden met de wereld om hen heen. Door zijn non-duale inzichten is Jan zich bewust van zijn ware aard, die voorbij gaat aan zijn gedachten, emoties en identificatie met zijn beroep. Hij herkent de eenheid en onderlinge verbondenheid van alles en iedereen, wat hem helpt om met compassie en wijsheid te handelen in zijn werk en persoonlijke leven. Jan leert om in het moment te zijn en zijn ego en gehechtheden los te laten, waardoor hij een diep gevoel van vrede en tevredenheid ervaart, ongeacht de omstandigheden.

Voorbeeld 2: Sarah 

Conditionering: Sarah is een onderwijzer en werkt hard om haar studenten te laten slagen. Ze besteedt veel tijd aan het voorbereiden van lessen en het nakijken van huiswerk. Ze zorgt ook voor haar twee kinderen en het huishouden. Ze gelooft dat het haar doel in het leven is om voor haar kinderen en haar man te zorgen, en dat haar eigen behoeften en verlangens op de tweede plek komen. Sarah voelt zich vaak uitgeput en overweldigd, maar ze vindt het moeilijk om hulp te vragen of tijd voor zichzelf te nemen. Ze voelt zich vaak overweldigd en uitgeput, maar weet niet hoe ze dit kan veranderen. Ze doet gewoon wat er van haar verwacht wordt.

Ontwaken: Sarah begint zich te realiseren dat ze zichzelf voorbij gaat en dat ze haar eigen grenzen niet respecteert. Ze begint te merken dat ze vaak gestrest en uitgeput is en dat dit een negatieve invloed heeft op haar gezondheid en haar relaties. Sarah heeft ontdekt dat ze gelukkiger is als ze voor zichzelf zorgt en begint zich meer bewust te worden van haar eigen behoeften en verlangens. Ze realiseert zich dat ze altijd al een passie heeft gehad voor kunst en gaat hier weer tijd voor vrijmaken in haar leven. Ze ontdekt dat dit haar creativiteit en zelfexpressie laat groeien. Terwijl Sarah meer in contact komt met haar eigen behoeften en begint te zorgen voor haar welzijn, ontwikkelt ze een groeiende nieuwsgierigheid naar de diepere aspecten van het leven en haar ware aard. Ze leest spirituele boeken, oa Eckart Tolle en Byron Katie en past toe wat ze daarin tegenkomt.Dit helpt haar om te begrijpen dat haar gevoel van identificatie met haar rol als moeder, partner en leraar slechts een deel van haar ervaring zijn. Sarah beseft dat er een diepere, tijdloze essentie is onder haar ervaring van het bestaan. Sarah begint zich ook te beseffen dat ze niet haar gedachten en gevoelens is, maar dat deze slechts tijdelijke en voorbijgaande verschijnselen zijn. Ze begint te ontdekken dat er een diepere realiteit bestaat, die voorbij gaat aan haar gedachten en gevoelens. Ze beseft dat ze meer is dan haar gedachten en gevoelens en begint te mediteren om zichzelf te verbinden met deze diepere realiteit. Ze leert om haar gedachten en gevoelens te observeren zonder erin op te gaan en leert zo om meer rust en kalmte te vinden in haar dagelijks leven. Dit helpt haar om meer aanwezig te zijn in het hier en nu en om meer te genieten van de momenten die ze heeft met haar familie en studenten.

Integratie: Sarah leert los te laten en zich over te geven aan het leven zoals het is, zonder gehechtheid aan haar ego en persoonlijke verhaal. Wanneer ze tegenwoordig kunst maakt, doet ze dit pas nadat ze een tijdje rustig heeft gemediteerd en ervaren wat er in haar aanwezig is. Daarna voelt ze wat er door haar heen wil komen en op deze manier maakt ze haar kunst. Niet langer vanuit een idee of ‘beeld’ dat ze wil vangen, maar geleid door iets wat groter en dieper is dan haarzelf. Omdat het haar elke keer raakt wat ze maakt en anderen dit ook gunt besluit Sarah om haar liefde voor kunst te integreren in haar werk als onderwijzer. Ze begint creatieve projecten te doen met haar studenten. Door haar non-duale inzichten voelt ze zich meer verbonden met haar eigen innerlijke belevingswereld, die van haar studenten en met het grotere geheel. Het lukt haar ook om manieren te vinden om haar gezinsleven te combineren met haar persoonlijke interesses. Ze gebruikt haar kunst en haar werk als onderwijzer als uitdrukking van haar eigen essentie en als een manier om anderen te inspireren en te verbinden met de wereld om hen heen. Sarah’s non-duaal ontwaken helpt haar om meer in het moment te leven, haar ego en haar gehechtheid aan haar persoonlijke verhaal los te laten, en zich te concentreren op het dienen van anderen en het grotere geheel. Daardoor lukt het haar ook om manieren te vinden om haar gezinsleven te combineren met haar persoonlijke interesses. Dit maakt dat Sarah zich meer levendig en vervuld dan ooit tevoren.

Nonduaal leven en werken: Sarah integreert haar bewustzijn en begrip van de onderlinge verbondenheid van alle dingen in haar werk als onderwijzer. Ze is open tegen haar studenten over haar eigen emoties, wat hen helpt om zichzelf beter te begrijpen en voor zichzelf te zorgen in hun studietijd. Door haar non-duale inzichten herkent ze dat haar ware aard voorbij gaat aan haar gedachten, emoties en identificatie met haar rol als onderwijzer en moeder. Ze besluit om haar kunst en haar werk als onderwijzer te gebruiken als een manier om anderen te inspireren en te verbinden met de wereld om hen heen. Sarah werkt aan projecten om haar gemeenschap te ondersteunen en te verbeteren, voelt zich verbonden met alles om haar heen en geeft creatieve coaching aan andere vrouwen die ook op zoek zijn naar meer authenticiteit. Sarah leert om in het moment te zijn en haar ego en gehechtheden los te laten, waardoor ze een diep gevoel van vrede en tevredenheid ervaart, ongeacht de omstandigheden. Ze voelt zich diep verbonden met het leven en de mensen om haar heen, en herkent dat ze allemaal deel uitmaken van dezelfde eenheid en onderlinge verbondenheid.

Voorbeeld 3: Mark

Conditionering: Mark is een student en werkt hard om goede cijfers te halen. Hij is van plan om een carrière na te streven als manager in de wetenschap, omdat dit wordt gezien als een succesvolle carrière. Hij besteedt veel tijd aan zijn studie en zijn werk, en heeft moeite om tijd te vinden voor andere dingen in het leven. Hij voelt zich vaak gestrest en uitgeput, maar gelooft dat dit normaal is. In zijn vrije tijd kijkt hij vaak naar sportwedstrijden op tv, maar doet momenteel zelf weinig aan sport. Hij heeft vroeger wel gesport, maar vindt dat het nu in zijn studietijd zijn tijd en energie zou verspillen.

Ontwaken: Mark begint te twijfelen aan zijn keuze voor een carrière in de wetenschap en gaat op zoek naar manieren om meer betekenis en vervulling te vinden in zijn leven. Hij begint na te denken over zijn eigen interesses en passies en realiseert zich dat hij eigenlijk altijd al van sport heeft gehouden. Hij gaat hardlopen in het park en meldt zich aan bij een lokale voetbalclub. Hij merkt dat sporten hem helpt om spanning los te laten en dat het hem meer energie geeft om zijn werk en studie aan te pakken. Ook ontdekt hij dat sporten hem helpt om beter te communiceren. Hij leert teamwork-vaardigheden en hoe hij anderen kan motiveren om hun doelen te bereiken. Terwijl Mark zich meer bewust wordt van zijn eigen behoeften en interesses en meer balans vindt in zijn leven, begint hij zich af te vragen wat het betekent om echt vervuld te zijn. Hij raakt begint te onderzoeken hoe zijn identificatie met zijn persoonlijke verhaal, ambities en prestaties zijn welzijn beïnvloeden. Mark stuit op iets dat ‘de drie principes heet’ en luistert vrijwel dagelijks naar Michael Neill, die als mentor in deze spirituele traditie voor hem functioneert. Omdat hij gaat begrijpen hoe zijn ervaringen van binnenuit ontstaan en dat zijn bewustzijn hem in staat stelt om die ervaringen waar te nemen. Mark’s non-duaal ontwaken helpt hem om minder stress en druk te ervaren in zijn dagelijks leven, terwijl hij tegelijkertijd meer vreugde en tevredenheid vindt in zijn relaties, werk en studie.

Integratie: Mark heeft geleerd om zijn eigen essentie uit te drukken op een speelse en sportieve manier en is zich bewust geworden van zijn object-subject zienswijze door zijn non-duale inzichten. Hij ervaart een diepere verbinding met anderen en het grotere geheel, en hij begrijpt dat zijn identificatie met zijn prestaties en ambities slechts een deel van zijn ervaring vormt. Hij verbindt zich op het werk met anderen door ook met collega’s te gaan sporten en werkt aan een project om de sportinfrastructuur van werknemers in zijn gemeenschap te verbeteren. Hij gebruikt zijn sportieve vaardigheden om collega’s te inspireren en het groepsgevoel te vergroten, terwijl hij zich bewust is van de onderliggende eenheid die hen allemaal verbindt. Mark’s non-duaal ontwaken helpt hem om minder gehecht te zijn aan zijn ego en persoonlijke verhaal, en om zich meer te richten op het dienen van anderen en het grotere geheel. Hij leert om zijn gedachten en gevoelens te observeren zonder er volledig in op te gaan, waardoor hij meer aanwezig kan zijn in het hier en nu en meer kan genieten van het leven. Hierdoor voelt Mark zich meer levendig en vervuld dan ooit tevoren.

Nonduaal leven en werken : Mark leeft en werkt inmiddels als manager vanuit een non-duale benadering. Hij is zich bewust van de onderlinge verbondenheid van alle dingen en richt zich op het creëren van harmonie en verbinding in de wereld. Door zijn non-duale inzichten herkent hij dat zijn ware aard voorbij gaat aan zijn gedachten, emoties en identificatie met zijn rol als manager en sportliefhebber. Hij gebruikt zijn werk en zijn passies als een uitdrukking van zijn eigen essentie en als een manier om anderen te inspireren en te verbinden met de wereld om hen heen. Mark voelt zich diep verbonden met het leven en de mensen om hem heen en draagt bij aan een gezondere en meer verbonden samenleving. Mark leert om in het moment te zijn en zijn ego en gehechtheden los te laten, waardoor hij een diep gevoel van vrede en tevredenheid ervaart, ongeacht de omstandigheden. Hij besluit om vanuit het bedrijf waar hij werkt projecten te gaan sponsoren die bijdragen aan een betere wereld, zoals het bevorderen van sportparticipatie onder jongeren en het ondersteunen van lokale sportclubs. Zo zet Mark zich in voor het welzijn van anderen en het grotere geheel, terwijl hij zich bewust blijft van zijn non-duale aard.

Benieuwd naar mijn verhaal? Ik heb het voor je opgeschreven. Je leest het HIER

Meer weten?

Als je geïnteresseerd bent in het verkennen van jouw eigen pad van bewustwording en persoonlijke groei, dan kan de opleiding ‘Theater van het Leven‘ wellicht interessant zijn. Deze opleiding biedt een unieke benadering om jezelf beter te leren kennen en jouw potentieel te ontdekken. Als je eenmaal zover bent dat je anderen wilt begeleiden op dit pad, dan kan de opleiding ‘Magie in je Begeleiding‘ een waardevolle optie zijn. Deze opleiding biedt praktische handvatten en inzichten om anderen te begeleiden in hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Of je nu zelf op zoek bent naar meer vervulling en bewustzijn in jouw leven, of anderen wilt helpen bij hun groei, er zijn tal van mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen op dit gebied.