De opleiding ‘psychologie van hoogsensitiviteit’ is diepgaand opleidingstraject tot hoogsensitiviteitsexpert op HBO+ niveau gegeven tussen 2016 en 2020. Het wordt niet langer aangeboden door Xandra. Lezingen over de onderwerpen die hierin worden aangeraakt kunnen nog altijd worden aangevraagd. Deze opleiding werd gegeven aan HSP of HB deskundigen als je reeds langere tijd werkzaam was in het werkveld en een aanvullend programma zocht ter verdieping van je eigen professionaliteit. Wanneer je koos voor deze opleiding ging je vanaf de eerste module interactief en ervaringsgericht met de theorie aan de slag, waardoor je direct inzicht verkreeg én leerde toe te passen. Hieronder wordt de (oude) opleidingsinformatie verder weergegeven.

Ik ben Xandra. Naast mijn opleidingen tot docent en pedagoge, heb ik een Master SEN in de richtingen leidinggeven & begeleiden bij gedragsproblemen. Ik ben hoogbegaafd en trainer geweest in de gevorderden HB-begeleidersopleiding van Novilo en heb Brené Brown’s Connections Curriculum meermaals verzorgd. Ik ben opgeleid door Elke van Hoof en officieel erkend door het instituut van Elaine Aron. Het is mijn expertise om de wetenschappelijke kennis van innerlijke processen bij gevoelige slimme mensen om te zetten in bruikbare modellen, zodat je jezelf in kunt zetten als grootste kracht. Gedurende de opleiding krijg je toegang tot een goudmijn aan oefeningen die ik de afgelopen jaren voor je verzameld heb. Hiermee vorm je -samen met de inhoud van de opleiding- jouw unieke eindproduct, interventie of lessenserie, zodat je uiteindelijk een hoogwaardig product hebt waar je mee aan de slag kunt.

 

Doelgroep 
Deze opleiding is geschikt voor (ortho-)pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, coaches/counselors, intern begeleiders, hoogbegaafdheidsspecialisten, HSP-deskundigen. Voor experts in hun vakgebied die smullen van theorieën en verbindingen hiertussen. Die de brug willen slaan tussen de laatste wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van hoogsensitiviteit en stress. Die de diepte in willen en de relatie tussen (neuro-)biologie en onze sociale emoties (incl attributiestijlen en aangeleerde hulpeloosheid) graag onderzoeken. Voor jou, als je actief aan de slag wilt en vanuit de fundamentele wetenschappelijke principes over sensitiviteit, emoties en ontwikkeling, in staat wilt zijn om creatief jouw eigen ‘tools’ te ontwikkelen en aan te passen aan de situatie.

Waar de meeste opleidingen stoppen gaan wij door!

Jij bent (net zoals onze andere cursisten) al langere tijd bekend met hoogsensitiviteit. De boeken hierover bieden je weinig nieuws meer. Je merkt dat de oplossingen die geboden worden niet altijd toereikend zijn. Niet voor jou en niet voor de mensen waar je mee werkt. Intuïtief ben je in staat om de benodigde diepere laag aan te boren. Te doen wat nodig is. Maar je zoekt woorden om goed uit te leggen wat je doet, om zo aan te geven waarin jij het verschil maakt en ook om een tegengeluid te geven aan de ‘ik ben hooggevoelig en heb daarom last van omgevingsprikkels’ beweging. Jij ziet het eerder als een andere manier van in het leven staan. Niet an sich ‘beter’, maar wel verschillend. Jij gelooft net als wij in geheeldenken in plaats van heeldenken. Met hoogsensitieve mensen is immers weinig mis.

Jij smult van theorieën en verbindingen hiertussen. Nieuwe benamingen vanuit een andere invalshoek. De brug tussen de laatste wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van hoogsensitiviteit en stress. De diepte in met sensorische onder-of overprikkeling, omgevingssensitiviteit en de daarbij betrokken genen. De relatie tussen biologie, neurologie en onze sociale emoties, mindset, attributiestijlen en aangeleerde hulpeloosheid. En hoe de ontwikkelingsstadia van de sensitieve persoon daar weer een wisselwerking mee heeft. Maar je wilt ook actief aan de slag en vanuit de fundamentele wetenschappelijke principes over sensitiviteit, emoties en ontwikkeling, in staat zijn om creatief jouw eigen ‘tools’ te ontwikkelen en aan te passen aan de situatie.

Blok 1: HSP & wetenschap

In dit blok leer je wat de definitie van hoogsensitiviteit is en hoe de HSP test inzicht geeft in de hulpvraag van de client.  Je leert hoe de wetenschap HSP heeft aangetoond en wat de positieve kwaliteiten zijn van een HSP’er in een ondersteunende omgeving.

Blok 3: Stress en omgeving

Je ontdekt de functie van stress en begrijpt dat HSP’er stress niet hoeft te vermijden, maar juist mag leren zichzelf positief te prikkelen. Kennis over hormonen, omgevings- gevoeligheid en de toolbox voor veerkracht geven je de handvatten in begeleiding

Blok 3: Emoties  en sociaal contact

Je leert sociale emoties herkennen en duiden, krijgt inzicht in de dynamieken die spelen in een relatie en kunt adviezen geven over hoe deze te verbeteren. En tot slot leer je hoe je een groeimindset op stress bevordert of weer op gang krijgt.

Blok 4: Groei en ontwikkeling

Je bekijkt ontwikkeling vanuit verschillende invalshoeken waardoor je een dieper begrip krijgt voor de uitdaging waar een hoogsensitief mens voor staat. Je begrijpt nu waarom innerlijke conflicten kúnnen leiden tot groei en wat daarvoor nodig is.

Blok 5: Differentiaaldiagnostiek 

We gaan aan de slag met het verschil en de overlap tussen hoogsensitiviteit en diverse stoornissen en problemen; o.a. autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, borderline en trauma, zodat jij in intercollegiale consultaties een waardevolle aanvulling kunt leveren.

Blok 6: Toolbox voor Veerkracht

Mentale kracht en psychische vrijheid leveren rust. In deze supervisiedagen leer je sociaal emotionele vermogen die HSP’ers helpen om met de uitdagingen in het leven om te gaan op een manier die hen uiteindelijk steeds meer versterkt.

Ik heb echt nog nooit zoveel geleerd in een jaar tijd als in de jaaropleiding bij GaveMensen. Mijn leven is voor altijd veranderd, op een hele goede manier. Kennis, persoonlijke ontwikkeling, inzicht (in mezelf & anderen & de wereld) en dan ook nog eens toepasbaar in mijn eigen leven, dat van mijn directe omgeving en van mijn coaches. The world finally makes sense. Hoogsensitiviteit werkelijk uitgediept in alle geuren en kleuren. Nu ook ermee aan de slag in de praktijk. Er zitten superveel tools bij die je in kan zetten bij het begeleiden van mensen. Ik kan deze opleiding van harte aanbevelen.

Maike Korte-Nederveld

Outdoor stress & burnout coach, leefstijlcoach, expert neurodiversiteit, Mind Sense Go

Deze opleiding is weliswaar heel breed opleiding, maar is er ook een die stevig de diepte in gaat, met een hoog werktempo. Door de intervisie- en supervisie kun je heel gericht de dingen die je leert op het gebied van mindset, hoogsensitiviteit, de werking van het stress-systeem en de vele interventies die je aangereikt krijgt, vormgeven naar wat jij wilt. In de opleiding legt Xandra veel verbanden, komt hoogbegaafdheid ook geregeld in de gesprekken terug en laat ze je alles wat in de vele theorieën naar voren komt aan de lijve ondervinden. Hierdoor voel je en begrijp je na een jaar echt hoe dingen werken en waarom. Met de kennis die ik opdeed in deze opleiding schreef ik het boek “Hooggevoelig, wat nu?” met daarin de drie essentiele sleutels voor energie en ontspanning. 

Mirjam Bogerd

Orthopedagoog, coach en sparringspartner, Eigenwaardig leven