Speelsheid als essentieel aspect van het leven

Bernard de Koven zei het zo mooi: “Speelsheid is een spiritueel iets. Iets dat we fundamenteel zijn. Een zegen die aan ons is doorgegeven – niet alleen van generatie op generatie, maar ook van soort op soort. Niet alleen een menselijke zaak, maar de hoogste expressie van bewustzijn.”

Laten we dat even op ons laten inwerken… Dat speelsheid niet alleen maar gaat om ‘plezier maken’. Het is een diepgaand aspect van ons wezen en tegelijkertijd onze hoogste expressie. Er zit iets diepers in dat ons eraan herinnert dat we levende, ademende wezens zijn. En het is tegelijkertijd onze hoogste vorm van expressie. Het is ware authenticiteit. Steeds veranderend. Elk moment nieuw.

Werk als speelsheid

Wanneer we ervaren dat het leven in essentie een steeds veranderend avontuur is, kunnen we leven zonder ons zorgen te maken over de uitkomst. Dan kunnen we ons overgeven aan de vreugde en het avontuur van het bestaan en ons laten inspireren door de schoonheid en het mysterie van het universum. We mogen ons over geven aan het avontuur van in leven zijn.

En hoewel we dit allemaal wel willen, we hunkeren allemaal naar een leven waar we intens van hebben genoten, een avontuur waar we dankbaar op terug kunnen kijken. Maar in de dagelijkse realiteit zetten we daar muren voor. Perken we het in. In onze maatschappij wordt werk bijvoorbeeld vaak gezien als iets dat we moeten doen om geld te verdienen. Een serieuze zaak waarin we moeten zorgen dat vooral niets verkeerd gaat. Hier kunnen we niet spelen. Spelen is een hobby. Het is iets voor erna.

Maar is dat zo? Wat als we ons werk zouden benaderen vanuit een speels perspectief? Wanneer we ons werk meer speels benaderen, wordt het geen last meer, maar een bron van vreugde en plezier. Het betekent niet dat we onze verantwoordelijkheden verwaarlozen of onze taken niet serieus nemen, maar dat we ons bewust worden van de mogelijkheid om plezier te maken die ook in ons werk verborgen zit. Door bijvoorbeeld zo’n veilige sfeer te scheppen dat je ook grapjes kunt maken. Of door bewust te zijn van je eigen hebzucht, en deze los te laten, zodat je meer tijd en ruimte hebt om te genieten van de schoonheid van het leven.

Omarm speelsheid in je leven

Op deze wijze worden we uitgenodigd om onze creativiteit te laten stromen en ons te concentreren op de mogelijkheden van ons werk in plaats van op de beperkingen. We kunnen ons openstellen voor nieuwe ideeën en ons laten inspireren door de uitdagingen die ons werk ons biedt. Het geeft ons de ruimte om te experimenteren en te groeien, zonder ons zorgen te maken over het resultaat. Dan is werk ook zingevend, en wordt speelsheid spiritueel.

Speelsheid is dus niet zomaar iets leuks om te doen. Het is een diepgaand aspect van wie we zijn als menselijke wezens en als onderdeel van deze prachtige schepping. Speelsheid herinnert ons eraan dat we deel uitmaken van een groter geheel en dat we hier zijn om te genieten van het leven. Het is de kern van spiritualiteit. Met het universum als ons speelterrein.