Hoer wilde ze worden…

Hoer wilde ze worden…

Als docent in het speciaal voortgezet onderwijs was ik gewend om verschillende vakken aan mijn leerlingen aan te bieden. Engels, Nederlands, Wiskunde, Biologie, Aardrijkskunde… you name it en ik gaf het. Maar op Sandy’s leervraag was zelfs ik niet voorbereid....