De vakspecialist
De wereld waarin we leven richt zich veelal op externe zaken (geld, status, energie, relaties). Hierdoor zijn we geneigd om te denken in termen als succes en falen en amper geneigd te zoeken naar wat óók werkt. Het gevolg is stress en weinig innovatie, groei of verandering. Een playful levensinstelling werkt van binnenuit. Het richt zich eerder op innerlijke activa (zoals zelfkennis, beslissingsvermogen, emotionele flexibiliteit …) waardoor je over de tools beschikt om met open blik te kijken naar mensen en situaties om je heen. Omdat het eindresultaat er minder toe doet ben je in staat te experimenteren en je creativiteit los te laten. De vakspecialist playfulness heeft geleerd deze attitude te omarmen waardoor hij/zij in staat is in lastige en/of complexe situaties te improviseren. Open, transparant en volledig in verbinding met alles om zich heen. Omdat er minder aandacht is voor zaken zeker stellen of problemen voorkomen, ontstaat ruimte om je te richten op dingen die waarde toevoegen aan het leven. Zaken die gevuld zijn met positieve energie en emoties. De vakspecialist playfulness is zo de ideale partner om stappen mee te zetten op het pad naar innerlijke vrijheid.

Voor wie? 
De opleiding Vakspecialist Playfulness® is bedoeld voor docenten, trainers, onderwijsassistenten, jeugdwerkers, cultuur/maatschappelijk werkers, (psycho-)therapeuten, psychologen, verpleegkundige, behandelaren, (ortho-)pedagogen, talentbegeleiders, coaches en andere geïnteresseerden. Mensen met een HBO+ werk- en denkniveau, die een passie hebben voor theatrale werkvormen en willen hun rugzak vullen met mega veel creatieve en theatrale oefeningen waar een stukje provocatie en lichtheid in zit.

Studielast
De studielast van het eerste leerjaar genaamd ‘Theater van het Leven’ is circa  150 uur. Hiervan wordt 120 uur gevuld met workshopdagen en is 30 uur gereserveerd voor thuisstudie en zelfreflectietijd. Bij voldoende aanmeldingen wordt er naast de do/vr groep ook een ma/di groep gestart. Het is mogelijk om dagen bij de andere groep te volgen bij verhindering. De studielast van het tweede leerjaar genaamd ‘Magie in je Begeleiding’ is ook circa 150 uur. Dit omvat 120 uur contacttijd in de workshopdagen en 30 uur thuisstudie en voorbereidingsopdrachten. De opleiding wordt afgesloten met enkele individuele opdrachten waar in totaal circa 50 uur voor staat. Het is mogelijk dit diplomeringstraject te starten tijdens of direct na het tweede lesjaar.

Certificering en diplomering
Bij afronding van een opleidingsjaar ontvang je een certificaat van deelname.
Bij afronding van beide opleidingsjaren en het individuele diplomeringstraject kom je in aanmerking voor het diploma vakspecialist Playfulness.

Kosten

1e jaar: Theater van het Leven €2595,-
2e jaar: Magie in je Begeleiding €2595,-
Kosten diplomeringstraject: €385,-

Het totaalbedrag van de opleiding komt neer op €5575,- euro. Voor elk onderdeel dient apart ingeschreven te worden.

Download de studiegids voor meer informatie.

Praktisch

2595 euro

 AUTHENTICITEIT •  VERBINDING • EMOTIES  • LEVEN MET OPEN HART

1e jaar Vakspecialist Playfulness

10 tweedaagse blokken

Wijchen (onder Nijmegen)

Kraayenberg 8020
6601 RM Wijchen

09:30 - 16.30 uur

Studielast 150 uur

Reflectiegesprek

Data 2021/2022 (ma/di of do/vr groep)

Keuze 1: 6/7 sept, 11/12 okt, 8/9 nov, 6/7 dec, 10/11 jan, 7/8 febr, 7/8 mrt, 4/5 april, 9/10 mei en 6/7 juni.

Keuze 2: 9/10 sept, 14/15 okt, 11/12 nov, 9/10 dec, 13/14 jan, 10/11 febr, 10/11 mrt, 7/8 april, 12/13 mei en 9/10 juni.

Klik HIER voor meer informatie over het eerste jaar van de opleiding. 

2595 euro

INTUÏTIE • ZICHTBAARHEID • TALENTEN • TOOLS TO PLAY

2e jaar Vakspecialist Playfulness

10 tweedaagse blokken

Wijchen (onder Nijmegen)

Kraayenberg 8020
6601 RM Wijchen

09:30 - 16.30 uur

Studielast 150 uur

Leerdoelengesprek

Data 2021/2022 (do/vr)

Er start één groep, op de donderdag en vrijdagen; 16/17 sept, 21/22 okt, 18/19 nov, 16/17 dec, 20/21 jan, 17/18 febr, 17/18 mrt, 14/15 april, 19/20 mei en 16/17 juni.

Klik HIER voor meer informatie over het tweede jaar van de opleiding. 

385 euro

Diplomering Vakspecialist Playfulness

 EIGENHEID • INTEGRATIE • AAN DE SLAG • ONDERNEMERSCHAP

Diplomeringstraject

Proeftrajecten en visievorming

Wijchen (onder Nijmegen)

Kraayenberg 8020
6601 RM Wijchen

Eigen tijdsindeling

Studielast 50 uur

Eindinterview

Afstudeerdata 2021/2022

2021: vrijdag 3 september
2022: nog niet bekend
Data interview in overleg.

Klik HIER voor meer informatie over het individuele afstudeertraject.